Ändringsförfattning SKOLFS 2010:256

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:40) om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2010/11

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194)
Beslutsdatum: 2010-11-01
Ikraftträdandedatum: 2011-01-27
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Grundskola, Prov
Historik: 2009:40 Grundförfattning
  2009:40 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:256 ÄndringsförfattningPDF