Ändringsförfattning SKOLFS 2010:257

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:41) om ämnesprov i årskurs 3 och 5 i sameskolan läsåret 2010/11

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 5 § sameskolförordningen (1995:205)
Beslutsdatum: 2010-11-01
Ikraftträdandedatum: 2011-01-27
Tryckdatum: 2010-12-30
Nyckelord Prov, Sameskola
Historik: 2009:41 Grundförfattning
  2009:41 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:257 ÄndringsförfattningPDF