Ändringsförfattning SKOLFS 2010:26

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:11) om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2009/2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 5 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Gymnasieskola, Prov
Historik: 2009:11 Grundförfattning
  2009:11 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:26 ÄndringsförfattningPDF