Ändringsförfattning SKOLFS 2011:141

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-09-29
Ikraftträdandedatum: 2011-10-25
Tryckdatum: 2011-10-11
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:148 Grundförfattning
  2010:148 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:141 ÄndringsförfattningPDF