Ändringsförfattning SKOLFS 2011:193

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:31) om ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-30
Tryckdatum: 2012-01-16
Nyckelord Ansökan, Gymnasieskola, Riksrekryterande utbildningar
Historik: 2010:31 Grundförfattning
  2010:31 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:193 ÄndringsförfattningPDF