Ändringsförfattning SKOLFS 2011:197

Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:25) om ersättning för vissa kostnader enligt skollagen

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 11 kap. 7 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-20
Ikraftträdandedatum: 2012-01-30
Tryckdatum: 2012-01-16
Nyckelord Ersättning
Historik: 2009:25 Grundförfattning
  2009:25 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:197 ÄndringsförfattningPDF