Ändringsförfattning SKOLFS 2011:69

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-06-16
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Läroplaner, Förskola
Historik: 1998:16 Grundförfattning
  1998:16 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:69 ÄndringsförfattningPDF