Ändringsförfattning SKOLFS 2011:69

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-06-16
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Läroplaner, Förskola
Historik: 1998:16 Grundförfattning
  1998:16 Senaste lydelse
  2005:11 Ändringsförfattning
  2006:22 Ändringsförfattning
  2010:35 Ändringsförfattning
  2016:37 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:69 ÄndringsförfattningPDF