Ändringsförfattning SKOLFS 2012:109

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:31) om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare hösten 2012 och våren 2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2012-11-28
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Historik: 2012:31 Grundförfattning
  2012:31 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:109 ÄndringsförfattningPDF