Ändringsförfattning SKOLFS 2012:17

Föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 23 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum: 2012-04-04
Ikraftträdandedatum: 2012-05-17
Tryckdatum: 2012-05-03
Nyckelord Behörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2011:159 Grundförfattning
  2011:159 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:17 ÄndringsförfattningPDF