Ändringsförfattning SKOLFS 2012:24

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:56-143, 2010:145-249, 2011:44-45, 2011:48-52, 2011:128-136, 2011:138-139, 2011:160-164 och 2011:166-170) om ämnesplaner i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2012-05-16
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:56 Grundförfattning
  2010:56 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:24 ÄndringsförfattningPDF