Ändringsförfattning SKOLFS 2012:54

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:139) om ämnesplan för ämnet språk specialisering i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-11
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2011:139 Grundförfattning
  2011:139 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:54 ÄndringsförfattningPDF