Ändringsförfattning SKOLFS 2012:6

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:158) om antagning till gymnasieskolan i vissa fall

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: Fjärde punkten i ikraft- och övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-02-15
Ikraftträdandedatum: 2012-03-21
Tryckdatum: 2012-03-07
Nyckelord Antagning, Betyg, Grundskola, Gymnasieskola
Historik: 2011:158 Grundförfattning
  2011:158 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:6 ÄndringsförfattningPDF