Ändringsförfattning SKOLFS 2012:63

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:169) om ämnesplan för ämnet samiskt hantverk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-19
Ikraftträdandedatum: 2012-07-25
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2011:169 Grundförfattning
  2011:169 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:63 ÄndringsförfattningPDF