Ändringsförfattning SKOLFS 2012:71

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-29
Ikraftträdandedatum: 2012-07-26
Tryckdatum: 2012-07-12
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:39 Grundförfattning
  2010:39 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:71 ÄndringsförfattningPDF