Ändringsförfattning SKOLFS 2012:88

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2012-07-09
Ikraftträdandedatum: 2012-09-19
Tryckdatum: 2012-09-05
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2012:8 Grundförfattning
  2012:8 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:88 ÄndringsförfattningPDF