Ändringsförfattning SKOLFS 2012:96

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:167) om ämnesplan för ämnet mobila arbetsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-10-16
Ikraftträdandedatum: 2012-11-21
Tryckdatum: 2012-11-07
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2011:167 Grundförfattning
  2011:167 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:96 ÄndringsförfattningPDF