Ändringsförfattning SKOLFS 2013:132

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:174) om ämnesplan för ämnet dansteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-13
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-26
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:174 Grundförfattning
  2010:174 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:132 ÄndringsförfattningPDF