Ändringsförfattning SKOLFS 2013:142

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-12
Ikraftträdandedatum: 2013-07-24
Tryckdatum: 2013-07-10
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:49 Grundförfattning
  2010:49 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:142 ÄndringsförfattningPDF