Ändringsförfattning SKOLFS 2013:143

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:103) om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2013/2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2013-06-26
Ikraftträdandedatum: 2013-08-01
Tryckdatum: 2013-07-10
Nyckelord Grundskola, Prov, Ämnesprov
Historik: 2012:103 Grundförfattning
  2012:103 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:143 ÄndringsförfattningPDF