Ändringsförfattning SKOLFS 2013:150

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2013-09-18
Ikraftträdandedatum: 2013-11-01
Tryckdatum: 2013-10-11
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2012:8 Grundförfattning
  2012:8 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:150 ÄndringsförfattningPDF