Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-04-20.
Ändringsförfattning SKOLFS 2013:160

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 13 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2013-11-20
Ikraftträdandedatum: 2013-12-10
Tryckdatum: 2013-12-04
Nyckelord Ansökan, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation
Historik: 2011:35 Grundförfattning
  2011:35 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:160 ÄndringsförfattningPDF