Ändringsförfattning SKOLFS 2013:172

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om villkor för statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 28 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Karriärsteg, Statsbidrag
Historik: 2013:147 Grundförfattning
  2013:147 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:172 ÄndringsförfattningPDF