Ändringsförfattning SKOLFS 2013:182

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2013-11-28
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-20
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:182 ÄndringsförfattningPDF