Ändringsförfattning SKOLFS 2013:21

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- och fritidsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:38 Grundförfattning
  2010:38 Senaste lydelse
  2010:38 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:21 ÄndringsförfattningPDF