Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2013:28

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:85) om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasieskolan ochinom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:85 Grundförfattning
  2010:85 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:28 ÄndringsförfattningPDF