Ändringsförfattning SKOLFS 2013:40

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:214) om ämnesplan för ämnet sammanfogningsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:214 Grundförfattning
  2010:214 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:40 ÄndringsförfattningPDF