Ändringsförfattning SKOLFS 2013:52

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:55) om ämnesplan för ämnet vård och omsorg specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2012:55 Grundförfattning
  2012:55 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:52 ÄndringsförfattningPDF