Ändringsförfattning SKOLFS 2014:17

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-04-16
Ikraftträdandedatum: 2014-07-01
Tryckdatum: 2014-05-09
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:48 Grundförfattning
  2010:48 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:17 ÄndringsförfattningPDF