Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-04-20.
Ändringsförfattning SKOLFS 2014:2

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 13 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2014-01-22
Ikraftträdandedatum: 2014-02-01
Tryckdatum: 2014-01-31
Nyckelord Ansökan, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation
Historik: 2011:35 Grundförfattning
  2011:35 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:2 ÄndringsförfattningPDF