Ändringsförfattning SKOLFS 2014:21

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2014-04-16
Ikraftträdandedatum: 2014-05-23
Tryckdatum: 2014-05-09
Nyckelord Betyg
Historik: 2011:123 Grundförfattning
  2011:123 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:21 ÄndringsförfattningPDF