Ändringsförfattning SKOLFS 2014:36

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:72) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-06-09
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-07-01
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:72 Grundförfattning
  2010:72 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:36 ÄndringsförfattningPDF