Ändringsförfattning SKOLFS 2014:38

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Beslutsdatum: 2014-06-09
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-07-01
Nyckelord Grundskola, Kunskapskrav
Historik: 2011:19 Grundförfattning
  2011:19 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:38 ÄndringsförfattningPDF