Ändringsförfattning SKOLFS 2014:45

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2014-06-19
Ikraftträdandedatum: 2014-08-01
Tryckdatum: 2014-07-18
Nyckelord Gymnasieskola, Läroplaner
Historik: 2011:144 Grundförfattning
  2011:144 Senaste lydelse
  2011:144 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:45 ÄndringsförfattningPDF