Ändringsförfattning SKOLFS 2015:32

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:16) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2015-06-10
Ikraftträdandedatum: 2015-08-01
Tryckdatum: 2015-06-30
Nyckelord Dansarutbildning, Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2011:16 Grundförfattning
  2011:16 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:32 ÄndringsförfattningPDF