Ändringsförfattning SKOLFS 2015:36

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2015-06-25
Ikraftträdandedatum: 2015-08-01
Tryckdatum: 2015-07-09
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Läroplaner
Historik: 2010:37 Grundförfattning
  2010:37 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:36 ÄndringsförfattningPDF