Ändringsförfattning SKOLFS 2015:38

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:14) om kurser för programmet för hotell, restaurang och bageri i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 a § och 5 § fjärde stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2015-06-24
Ikraftträdandedatum: 2015-07-15
Tryckdatum: 2015-07-09
Nyckelord Gymnasiesärskola, Kurs
Historik: 2013:14 Grundförfattning
  2013:14 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:38 ÄndringsförfattningPDF