Ändringsförfattning SKOLFS 2015:43

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:18) om ämnesplan för ämnet tekniska system – VVS inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 2 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2015-06-24
Ikraftträdandedatum: 2015-07-15
Tryckdatum: 2015-07-09
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Teknisk utbildning, Ämnesplan
Historik: 2015:18 Grundförfattning
  2015:18 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:43 ÄndringsförfattningPDF