Ändringsförfattning SKOLFS 2015:54

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2015-11-26
Ikraftträdandedatum: 2016-01-01
Tryckdatum: 2015-12-14
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:54 ÄndringsförfattningPDF