Ändringsförfattning SKOLFS 2016:13

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Beslutsdatum: 2016-04-06
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-04-14
Nyckelord Grundskola, Kunskapskrav
Historik: 2011:19 Grundförfattning
  2011:19 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:13 ÄndringsförfattningPDF