Ändringsförfattning SKOLFS 2016:32

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 22 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning, 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2016-05-18
Ikraftträdandedatum: 2016-06-01
Tryckdatum: 2016-05-27
Nyckelord Betyg
Historik: 2011:123 Grundförfattning
  2011:123 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:32 ÄndringsförfattningPDF