Ändringsförfattning SKOLFS 2016:34

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: Punkten 11 i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och punkten 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2016-05-18
Ikraftträdandedatum: 2016-06-01
Tryckdatum: 2016-05-27
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Vuxenutbildning
Historik: 2012:92 Grundförfattning
  2012:92 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:34 ÄndringsförfattningPDF