Ändringsförfattning SKOLFS 2016:36

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Beslutsdatum: 2016-05-25
Ikraftträdandedatum: 2016-06-07
Tryckdatum: 2016-06-02
Nyckelord Behörighet, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation, Utländsk utbildning, Yrkeskvalifikation
Historik: 2016:12 Grundförfattning
  2016:12 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:36 ÄndringsförfattningPDF