Ändringsförfattning SKOLFS 2016:41

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-05-12
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-08
Nyckelord Grundsärskola, Läroplaner
Historik: 2010:255 Grundförfattning
  2010:255 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:41 ÄndringsförfattningPDF