Ändringsförfattning SKOLFS 2016:43

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-05-19
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-08
Nyckelord Gymnasieskola, Läroplaner
Historik: 2011:144 Grundförfattning
  2011:144 Senaste lydelse
  2011:144 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:43 ÄndringsförfattningPDF