Ändringsförfattning SKOLFS 2016:45

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-05-19
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-08
Nyckelord Gymnasiesärskola, Läroplaner
Historik: 2013:148 Grundförfattning
  2013:148 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:45 ÄndringsförfattningPDF