Ändringsförfattning SKOLFS 2016:56

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:151) om utformningen av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2016-06-01
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-15
Nyckelord Betyg, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning
Historik: 2013:151 Grundförfattning
  2013:151 Senaste lydelse
  2020:171 Ändringsförfattning
  2021:32 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:56 ÄndringsförfattningPDF