Ändringsförfattning SKOLFS 2016:79

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: Punkten 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2016-12-14
Ikraftträdandedatum: 2017-01-01
Tryckdatum: 2016-12-27
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Vuxenutbildning
Historik: 2012:92 Grundförfattning
  2012:92 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:79 ÄndringsförfattningPDF