Ändringsförfattning SKOLFS 2017:103

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:130) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2017-11-29
Ikraftträdandedatum: 2018-01-01
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2013:130 Grundförfattning
  2013:130 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:103 ÄndringsförfattningPDF