Ändringsförfattning SKOLFS 2017:12

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-03-09
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Läroplaner, Specialskola
Historik: 2010:250 Grundförfattning
  2010:250 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:12 ÄndringsförfattningPDF