Ändringsförfattning SKOLFS 2017:18

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-03-09
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Gymnasiesärskola, Läroplaner
Historik: 2013:148 Grundförfattning
  2013:148 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:18 ÄndringsförfattningPDF